V současné době považujeme terorismus spolu s jeho materiálním i duchovním pozadím jednoznačně za hrozbu č. 2 našemu světu včetně České republiky. Aktivně se proti ní modlitebně stavíme!