V neděli 9. 5. 2021 kázal bratr pastor Aleš Navrátil na téma Modlářství. Je toto slovo stále ještě aktuální, nebo je tento obstarožní hřích v dnešní moderní době už passé?
[Citované biblické verše: Iz 44:8-20; Ž 106:36-42; 1K 10:19-23; Dt 7:22-26; Ko 3:1-8; 1K 6:9-10; 1K 10:13-14]
Videozáznam je ke shlédnutí na YouTube ZDE.
Zvukový záznam je připravený k poslechu ZDE.