V neděli 17. 4. 2022 kázal starší sboru Jiří Kucián na téma „Večeře Páně“.
Zvukový záznam je připravený k poslechu ZDE.