V neděli 19. 2. 2023 přinesl pastor Aleš Jančík ze sboru AC Zábřeh kázání na téma „Život v Božím království“. Čiňte pokání, Boží Království přišlo na zem…
Zvukový záznam je připravený k poslechu ZDE.