V následující příloze je PDF soubor s formulářem přihlášky do Apoštolské církve, sboru Olomouc 2: AC_Olomouc2_prihlaska
Druhá strana přihlášky obsahuje vysvětlující infomace.

Pro úplnost přikládáme i soubor s Ústavou (stanovami) Apoštolské církve: Ustava_AC_2018