V současné době probíhají v našem sboru bohoslužby v omezeném počtu účastníků, zato ale dvakrát za neděli, od 9:30 a od 11:00. (Kvůli optimálnímu obsazení obou shromáždění se prosím nahlašujte předem pastorovi. Děkujeme.)

V neděli 18. 4. 2021 kázal bratr pastor Aleš Navrátil na téma Mléko aneb Proč růst ve víře a nezůstávat duchovními nemluvňaty. [ kázáno na úseky listu Židům 5:1 – 6:8 a Zjevení Janova 22:10 – 20 ]
Videozáznam je ke shlédnutí na YouTube ZDE.
Zvukový záznam je připravený k poslechu ZDE.