Až do neděle 25. 4. probíhaly v našem sboru bohoslužby v omezeném počtu účastníků, zato ale dvakrát za neděli, od 9:30 a od 11:00. Počínaje nastávající nedělí 2. 5. se ruší druhé shromáždění (od 11:00), a to z důvodu změny státních omezení.

V neděli 25. 4. 2021 přinesl bratr pastor Aleš Navrátil kázání s názvem Jen Starý zákon…? Očekávejme nejen Boží soudy, ale i Boží požehnání. [ Kázáno na úseky Deuteronomia 28: 1 – 14 a Deuteronomia 30: 4 – 15. ]
Videozáznam je ke shlédnutí na YouTube ZDE.
Zvukový záznam je připravený k poslechu ZDE.