Bůh Otec poslal na zem svého Syna Ježíše Krista, aby “spasil, což bylo zahynulo” (Lukáš 19:10). Tento před svým odchodem ze země svým učedníkům zaslíbil, že místo sebe pošle “Utěšitele…, který vám připomene všechno, co jsem vám řekl…” (Jan 14:26).

Vyznáváme, že jsme ve svém konání plně odkázáni na Ducha svatého (který přebývá v našich tělech jako svém chrámu [1 Korintským 6:19]) a snažíme se mu plně podřizovat své životy. Děkujeme mu za Jeho dary (počínaje Darem mluvení jinými jazyky), které nám dal. Za scházející se usilovně modlíme.