Milí bratři a sestry, zdravíme vás ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Vítejte na dnešní bohoslužbě. Stejně jako minule můžeme společně s Lenkou a Jardou zpívat chvály našemu Bohu, Danka připravila pro děti další besídku a Aleš kázání pro dospělé. Na konci bude jedno oznámení.

CHVÁLY vede Lenka Mikisková, úvodní slovo a zvuk Jarda Mikisek:
* nejdříve odkaz na texty ZDE, ať můžete zpívat taky,
* a pak odkaz na audio ZDE.
Pojďme uctívat našeho Pána Ježíše Krista a našeho nebeského Otce.

DĚTSKÁ BESÍDKA od Danky Navrátilové je tentokrát výprava za Izákem a jeho dvojčaty:
* Celé to vyprávění o Jákobovi a Ezauovi je vlastně vyprávěním o důsledcích našich rozhodnutí.
* O tom je také dnešní pohádka, která se jmenuje Největší vítězství.
Teta Danka posílá všem požehnání a těší se na vás.

KÁZÁNÍ pastora Aleše Navrátila bylo opět natočeno u něj doma:
* ZDE video kázání s názvem Výzvy církvi,
* a tady PDF s texty promítanými během kázání.

OZNÁMENÍ se týká opětovného zahájení bohoslužeb:
Dle nařízení vlády se už příští týden mohou v omezené míře konat bohoslužby. První bohoslužby by se tedy mohly konat v neděli 3. května.
Mimo jiných hygienických podmínek je hlavním omezením maximální účast nejvýše 15 osob ve stejném místě a čase. Kvůli koordinaci prosíme všechny, kdo se chtějí bohoslužby zúčastnit, aby se nahlásili Dance Navrátilové na její email nebo telefonicky/SMS na číslo 731 504 317.
Detailní pokyny ohledně opětovného zahájení konání bohoslužeb v našem sboru si prosím přečtěte v tomto oznámení.

Pokoj vám a brzy na shledanou.