foto kazatele
foto kazatele

Před poslechem kázání si prosím přečtěte 1. kapitolu z knihy Ezdráš, kterou se kázání zabývá.

A zde je nahrávka kázání staršího sboru Jiřího Kuciána.