V současné době probíhají v našem sboru bohoslužby v omezeném počtu účastníků, zato ale dvakrát za neděli, od 9:30 a od 11:00. (Kvůli optimálnímu obsazení obou shromáždění se prosím nahlašujte předem pastorovi. Děkujeme.)

V neděli 10. 1. 2021 kázal pastor sboru Aleš Navrátil na téma Autorita:

Téma má ovšem i druhou stranu mince, kdy občas Bůh zjevně požehnal těm, kteří autority poslechnout odmítli. Posluchače bude jistě zajímat, co na to třeba Daniel a král Nabukadnezar a jiné příběhy tomuto podobné. K tomu vám doporučujeme si poslechnout i druhý díl s pracovním názvem “Kdy autoritu neposlechnout”. (Má být přednesen 24. 1.)