Kurz První kroky je určen začátečníkům ve víře. Doporučuji ho číst pod vedením zkušeného vyučujícího, který bude schopen zodpovědět všechny případné doplňující dotazy. V našem sboru se nám osvědčilo probírat cca. jednu lekci týdně, u kapitol delších a náročnějších pomaleji. Věřím, že text může oslovit i křesťany ve víře starší a stát se věroučným standardem tam, kde jiný zatím chybí.
(Aleš Navrátil, pastor sboru AC Olomouc 2)
Autorem kurzu je Rudolf Bubik, první biskup Apoštolské církve, spoluautory MUDr. Aleš Navrátil (kapitoly 1-11, 13-15) a Mgr. Aleš Franc (kapitola 12).
Kurz nabízíme ke stažení ve dvou podobách: