Vysvobození ze smrtelné pasti zranění a pohoršení.

Proč zrovna tato kniha? John Bevere je autor, který se opírá o Boží slovo a přidává také svoje zkušenosti. Kniha je tedy protkaná Biblickými příběhy a verši.

Každý procházíme zraněními, ta nejtěžší bývají od těch, které máme nejblíže. Pak je jen krůček k pohoršení, kdy se v našem srdci snaží zakořenit kořen hořkosti a růst a růst… Jak snadné je druhé soudit, házet vinu za naše problémy na druhé, nechat narůstat pýchu v našich srdcích… Pak už je jen krůček k tomu, abychom jednoho dne hodili vinu třeba na Boha, protože něco v našem životě dopustil. Toto a mnohé kniha objasňuje na příkladech Josefa, který skončil ve vězení a to ne ve vězení jak ho známe dnes, ale bez světla, jídlo sotva na přežití a s nohami v kládě. Dalším příkladem je král David, který odmítl vztáhnout ruku na Saula, který jej pronásledoval s úmyslem zabít. Jidáš vs Petr a další.

Lukáš 17,1 říká „Není možné, aby nepřišlo pohoršení…“ Je ale na nás co se zraněním a pohoršením, které přijde, uděláme.

Kniha nám dává pohled, abychom nezůstali ani zranění, ani uražení a vymanili se ze sebelítosti. Ať zranění ani pohoršení nemá v našem životě hlavní slovo, ale ať neseme Kristův charakter.

Slíbené odkazy:
česká verze knihy v pdf
na youtube k poslechu seminář přímo s Johnem Bevere s překladem do češtiny (pozor pořadí je opačné, začněte od jedničky).