Kromě nedělní školy se náš sbor podílí i na činnosti křesťanského dětského oddílu Royal Rangers. Naše 26. přední hlídka Olomouc je součástí národní organizace Royal Rangers a v Olomouci působíme od roku 2001. V současnosti do našich čtyř družin chodí celkem 20-30 dětí. Jen malá část z nich pochází z rodin z našeho sboru, většinou jsou buď z jiných denominací nebo z rodin Boha neznajících.

Základem činnosti jsou schůzky probíhající v klubovně či v blízkém parku každý pátek od 16:30 do 18:30 hodin. Dále pak víkendové akce, ať už samostatně nebo ve spolupráci s dalšími oddíly Royal Rangers. Vyvrcholením naší celoroční činnosti bývají letní tábory – 14-denní stanový a příměstský.

Program Royal Rangers zdůrazňuje rovnováhu mezi oblastmi, ve kterých člověk potřebuje růst – tělesnou (sportovní aktivity), duševní (výuka outdoorových a dalších dovedností), duchovní (křesťanské vyučování) a společenskou (společná zábava a navazování přátelství).

Tzv. Trojnásobným cílem Royal Rangers je zvěstování Krista dětem, jejich růst ve víře a vedení ke službě.