Sir Isaac Newton napsal: „Jestliže jsem viděl dále, bylo to proto, že jsem stál na ramenou obrů.“ (“If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants.“, in a letter to Robert Hooke, 1676)

I my se s vděčností hlásíme k myšlenkám a dílu drahokamů církevní historie Čech, Moravy a Slezska: věrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi, napraviteli věcí církevních Mistru Janu Husovi, učiteli národů Janu Ámosovi Komenskému, zakladateli našeho státu stavícího mravnost na první místo Tomáši Garrigue Masarykovi a v neposlední řadě prvnímu biskupovi naší církve, velkému apoštolu Rudolfu Bubikovi. Chceme je následovat v jejich víře včetně obětavosti a vytrvalosti z ní plynoucích.

první biskup Apoštolské církve v ČR Rudolf Bubik