V neděli 21. 11. 2021 kázal starší sboru Jiří Kucián na téma „Požehnání“ z listu Efezským.
Zvukový záznam je připravený k poslechu ZDE.