V neděli 6. 11. 2022 kázal starší sboru Jiří Kucián na téma “druhý sbor – Smyrna”.
Zvukový záznam je připravený k poslechu ZDE.