V neděli 18. 12. 2022 přinesl pastor Tomáš Hasmanda kázání na téma „Princip života“. Božím záměrem s naším životem je být podobni Kristu Ježíši. Jeden z důvodů proč nejsme podobni Kristu je tématem kázání, které má hloubku a stojí za poslech.
Zvukový záznam je připravený k poslechu ZDE.